Werkwijze

Als start van de behandeling neem ik uw vraag. Een uitgebreide anamnese (gesprek) is nodig om uw vraag in de context van uw leven te zien. Belangrijk zijn de patronen die we samen kunnen ontdekken.

We formuleren vervolgens samen een duidelijk doel waar naar toe gewerkt wordt.

Afhankelijk van de problematiek kan een indicatie gegeven worden over de duur van de behandeling.

Er wordt gestreefd naar een kortdurende behandeling.