Innerlijk Kind

Home editEen volwassene heeft een keuze en is zich daarvan bewust.

Als kind ben je afhankelijk en heb je slechts een beperkte keuze. Het perspectief van het kind kan de kijk op het heden overnemen.

Alle momenten waarop niet aan de behoeften van het jonge en volledig afhankelijke kind dat we waren werd voldaan, zijn opgeslagen in ons kind-bewustzijn. Te beseffen dat er niet voldaan wordt aan basisbehoeften is te bedreigend voor kinderen. Tijd bestaat bovendien niet in een kinderleven. Derhalve zal verdringing en daarna ontkenning van de waarheid intreden.

Als een gebeurtenis in het heden ons doet denken aan een gebeurtenis van lang geleden, die in ons emotionele brein opgeslagen ligt, wordt ons overlevingsmechanisme geactiveerd zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Zo verdedigen we ons tegen de pijn die samenhangt met de oude emotionele beladen herinnering en sluiten we ons hart en daarmee de toegang tot gevoelens als liefde en compassie.

Het opsporen van deze zogenaamde innerlijke kinddelen, kan onze beperkende overtuigingen neutraliseren zodat we op een andere manier kunnen handelen en de kwaliteit van leven verbeteren.