EMDR

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) betekent letterlijk: door oogbewegingen minder gevoelig worden en opnieuw verwerken. Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de hevige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen kunnen geactiveerd worden in situaties die lijken op, of doen denken aan de traumatische gebeurtenis. Een zogenaamde ‘trigger’ kan er voor zorgen dat je het gevoel hebt ineens weer in die heftige situatie van vroeger te zijn, met alle nare gewaarwordingen die daarbij hoorden. In dat geval heeft de verwerking van de traumatische situatie niet, of onvoldoende plaatsgevonden.

De EMDR-behandeling is er op gericht dit verwerkingsmechanisme optimaal aan te spreken, waardoor de verwerking van de traumatische gebeurtenis(sen) op gang komt en de beschadigende invloed van niet goed verwerkte herinneringen stopt. EMDR is een geprotocolleerde behandelmethode, wat betekent dat in principe iedere behandelaar hetzelfde gestructureerde behandelingsprotocol gebruikt.

De behandeling richt zich er op de emotionele lading die gekoppeld zit aan een traumatische herinnering of situatie te neutraliseren, zodat er nog wel een herinnering is maar er geen heftige emoties meer aan verbonden zijn. Dit gebeurt door van te voren een of meerdere beelden van nare situaties te nemen en de bij behorende gedachten, beelden en gevoelens op te roepen. Daarna volgt een bilaterale stimulatie van het brein door middel van oogbewegingen of klikjes in de oren. Dit zorgt er voor dat het brein in de verwerkingsmodus komt en er zelf voor zorgt dat de situatie alsnog tot verwerking wordt gebracht.

De EMDR methode is veel onderzocht en zeer effectief gebleken. Het kan voor een veelvoud van problematieken worden ingezet. Het aantal benodigde sessies is doorgaans 3 tot 4, afhankelijk van de problematiek.

Na afloop van een sessie kan er een nawerking zijn. Er kunnen beelden en gevoelens komen die de indruk geven dat je de regie kwijt bent. Dit duurt nooit lang. Het brein is dan bezig een nieuw evenwicht te vinden.

logoemdr